Kun valinta on Oikia, on se useammalla tavalla hyvä

Käyttäjäkokemus muodostuu monesta asiasta, joista jokaisella on oma merkityksensä. Sipseissä huomio kiinnitetään tyypillisesti maun, rakenteen ja ravintoarvojen kaltaisiin yksityiskohtiin. Kun sekä kuluttajien tietoisuus ympäristöstään että heidän vaihtoehtojensa määrä kasvaa, valintaan alkaa vaikuttamaan tuoteominaisuuksien lisäksi yhä useampi, aina arvomaailmaan asti ulottuva tekijä.

Tänä päivänä kuluttaja tekee valintoja, joissa tuotteeseen tai brändiin liittyvillä assosiaatioilla on entistä enemmän painoarvoa. Kysymys ei ole pelkästään siitä, miltä tuote näyttää tai maistuu; valintaa arvotetaan myös sen kautta, millaisia tunteita käyttökokemus muodostaa.

Brändin on voitava vakuuttaa kuluttaja siitä, että hän on tehnyt oikean valinnan. Tämä arvio tehdään yhä syvemmälle arvomaailmaan yltävien muuttujien perusteella.

Hyvä sipsi on paljon muutakin kuin makuelämys

Elintarvikkeiden kotimaisuus on puhutellut kuluttajia aina, ja tyhjentyneiden hyllyrivien sävyttämä pandemia-aika on vain lujittanut suomalaisten suhdetta läheltä tulevaan ruokaan. Samalla tavalla on kestävästä kehityksestä tullut entistä vakavammin huomioon otettava asia myös elintarvikkeiden valmistajien näkökulmasta. Kauniisti taitetut vastuullisuusraportit eivät enää riitä, vaan uskottavuus on ansaittava selkeästi osoitettavilla käytännön toimenpiteillä.

Näistä lähtökohdista katsottuna Oikian sipsit ovat kaupan perunalastuhyllyllä suorastaan vastustamaton vaihtoehto.

”Oikian sipsien valmistukseen käytetään vain ja ainoastaan suomalaista perunaa ja kauraa”, painottaa valmistajan, Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja Arja Kastarinen. ”Lisäksi suurin osa käyttämästämme raaka-aineesta viljellään 150 kilometrin säteellä tehtaasta.”

Oikian valmistamat sipsit  – myös kauppojen omille merkeille tehdyt – ovatkin ainoita, joiden pussissa on monelle jo kaukaa tuttu laadun tae – Hyvää Suomesta -merkki. Se kertoo omaa kieltään Oikian tuotteiden korkeasta kotimaisuusasteesta. Jokaisessa pussissa kerrotaan myös, kenen viljelijän pellolta kyseiset perunat ovat tulleet.

Raaka-aineiden tuottajien esiintyminen omalla nimellään tuotepakkauksessa kertoo Arja Kastarisen mukaan ennen kaikkea lujasta ja pitkäjänteisestä sitoutumisesta yhteisen menestyksen eteen. Samalla se on osoitus siitä, että niin arvomaailmasta kuin muista arjen toimintaa ohjaavista periaatteista ollaan samaa mieltä. Yhteisestä tavasta ajatella syntyy molemminpuolinen arvostus ja luottamus, jonka vaikutukset maistuvat suomalaisille vuosi vuodelta entistä paremmin.

”Osa viljelijöistä on ollut mukana koko 20-vuotisen perunalastujen valmistushistoriamme ajan, kehittäen perunanviljelyään tavoitellen korkeita tärkkelys- ja matalia sokeripitoisuuksia. Yhteistyömme niin sopimusviljelijöiden kuin Siemenperunakeskuksen kanssa on ollut avainasemassa Oikia-sipsien laadun varmistajana.”

Lähituotannon kauaskantoiset vaikutukset

Perunat Oikia-sipseihin tulevat pääasiallisesti Tyrnävältä ja Limingasta, ja kaura utajärveläiseltä Kinnusen Myllyltä – joka muuten on Suomen pohjoisin mylly. Paikallinen työllistäminen ja alhaisemmat kuljetuskustannukset ovat niin liiketoiminnan kuin ympäröivän yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä seikkoja, mutta lähituotannon suosimisella on myös tuotteiden laatuun asti yltäviä ulottuvuuksia.

”Tärkein siemenperunoiden viljelyalueemme on pysynyt vapaana kaikista vakavista kasvitaudeista”, Arja Kastarinen huomauttaa. ”Kun tauteja on vähemmän, viljelijöiden tarvitsee käyttää vähemmän kasvinsuojeluaineita. Tämä vaikuttaa suoraan lopputuotteiden puhtauteen ja saa ne maistumaan vieläkin paremmilta.”

Puhtaammin viljellyt perunat merkitsevät myös tuotantoprosessin parempaa kierrätysastetta, sillä perunoiden kuorijätteet voidaan käyttää eläinten rehuksi. Kierrätys on muutenkin vahvasti esillä Oikia-sipseissä, sillä kaikkien pakkausten materiaaliksi on hiljattain vaihdettu kierrätyskartonki. Kantavana ajatuksena on, että mahdollisimman paljon materiaaleja voitaisiin käyttää uudelleen. Näin poltettavaksi jää minimaalinen määrä pakkausjätettä; siitä kiittää niin ympäristö, liiketoiminta kuin kuluttajatkin.

Myös Pyhännällä sijaitsevan Oikian tuotantolaitoksen lämmitykseen käytettävä puuhake hankitaan läheltä. Näin Oikia-sipsit huomioivat niin kotimaisuuden kuin kestävän kehityksen periaatteet erittäin laaja-alaisesti. Se jos mikä on omiaan tekemään Oikiasta poikkeuksellisen houkuttelevan sipsin, monessakin mielessä.