Hiilijalanjälki

Oikia on kotimainen ja vastuullinen snacks

Haluamme helpottaa kuluttajan valintaa ja olemme lisänneet kuluttajapakkauksiimme tuotteen hiilijalanjäljestä kertovan merkin. Merkki löytyy pakkauksen etupuolelta ja siinä hiilijalanjälki on ilmaistuna hiilidioksidiekvivalentteina g / 100 g valmista tuotetta (g CO2e/100 g).

Lisäämme merkkejä pakkauksiimme muiden materiaalipäivitysten yhteydessä vuoden 2023 aikana.

Miten hiilijalanjäljet on laskettu ja mistä ne koostuvat?

Oikia-tuotteiden hiilijalanjäljet on laskettu Biocoden tuotekohtaisen hiilijalanjäljen arviointiin tarkoitetulla hiilijalanjälkilaskurilla. Laskentamenetelmät pohjautuvat mm. elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen laskennan ISO-standardeihin, GHG Protocol -ohjeistuksiin, IPCC:n raportteihin ja yleisesti sovellettuihin elinkaariarvioinnin laskentamenetelmiin. Laskennassa otetaan huomioon kasvihuoneilmiötä aiheuttavat kaasut (hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi) ja niiden vaikutusilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina. Laskennassa otetaan huomioon tuotteen elinkaaren aikaiset päästöt kehdosta tehtaan portille saakka.

Käytännössä laskentaan sisällytetään päästöt raaka-aineiden tuottamisesta, raaka-aineiden hankintakuljetuksista, tuotteiden prosessoinnista lopputuotteiksi ja tuotteiden pakkaamiseen tarvittavien pakkausmateriaalien päästöt. Tällä hetkellä pakkauksissa olevat luvut perustuvat vuoden 2021 tuotantotietoihin.

Oikia-tuotteiden hiilijalanjäljestä suurin osa koostuu raaka-aineiden päästöistä niiden alkutuotannossa, keskimäärin 52 %. Pakkausmateriaaleista tulee keskimäärin 28 % päästöistä ja meidän omasta tuotannostamme keskimäärin 18 %. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kuljettamisesta tehtaalle tulee vain vähän päästöjä, keskimäärin 2 % kokonaispäästöistä.

Oikia-tuotteiden hiilijalanjäljet ovat pieniä suhteessa tuotekategorian keskiarvoihin

Laskentatuloksia kannattaa verrata ensisijaisesti samantyyppisten tuotteiden tuloksiin eli oman tuotekategoriansa sisällä. Apuna voidaan käyttää Biocoden benchmark-luokitusta, jonka pohjana on kyseisen tuotekategorian hiilijalanjälkien keskimääräisiä arvoja. Luokkien raja-arvot sipsien ja naposteltavien kategoriassa ovat luokka A max 250 g CO2e/100 g, luokka B max 320 g CO2e/100 g, luokka C max 400 g CO2e/100 g, luokka D max 470 g CO2e/100 g. Luokassa A hiilijalanjälki on siis kaikkein pienin ja luokassa D kaikkein suurin.

Kun Oikia-tuotteita verrataan sipsien ja naposteltavien tuotteiden ryhmään, suurin osa kuuluu luokkaan A:

Hiilijalanjälki, g CO2e/100 gBenchmark-luokitus
suolatut perunalastut, pienet pussit200A
suolatut perunalastut, isot pussit180A
maustetut perunalastut, pienet pussit210A
maustetut perunalastut, isot pussit185A
kaurasipsit180A
luomumaissinaksut320B
luomukauranaksut320B

Oikia-tuotteiden hiilijalanjälkeen vaikuttaa pienentävästi mm. se, että käytämme eurooppalaista auringonkukka- ja rapsiöljyn seosta kauempaa tuodun palmuöljyn sijaan. Käytämme kotimaista perunaa ja kauraa, jolloin niiden kuljetusmatkat ovat lyhyet. Lisäksi tehtaamme pääasiallinen energianlähde on hakkeesta tuotettu höyry, joka on uusiutuvaa energiaa. Pakkauskoko vaikuttaa hiilijalanjälkeen siten, että isommilla pakkauksilla hiilijalanjälki on yleensä pienempi, kun asia ilmaistaan sataa grammaa tuotetta kohden. Syynä tähän on se, että pakkausmateriaalin osuus on sisällön määrään nähden pienempi.

Kuinka luotettavia Oikia-tuotteiden hiilijalanjäljet ovat?

Laskelmat on tehty yhteistyössä Biocoden asiantuntijoiden kanssa, joten ne ovat ulkopuolisen asiantuntijan tarkistamia. Hiilijalanjäljen laskeminen on arviointia ja se sisältää aina jonkin verran olettamuksia. Lisäksi erilaiset rajaukset voivat vaikuttaa lopputulokseen. Lähtökohta on kuitenkin se, että laskelmat perustuvat aina parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tuotteiden elinkaariarvioinnin menetelmät kehittyvät jatkuvasti ja haluamme seurata alan käytäntöjä tiiviisti.

Päivitämme laskelmiamme vuosittain ja samalla tarkastelemme käytettävissä olevan datan laadun ja laskentamenetelmän pätevyyden. Tuotepakkauksiin päivitämme lukuja muiden pakkausmateriaalipäivitysten yhteydessä.

Mitä kuluttaja voi tehdä ilmastoviisaan snäkkäilyn eteen?

Laskemamme hiilijalanjälki kattaa päästöt tehtaan portille saakka. Tuotteen elinkaaressa syntyy kuitenkin päästöjä myös sen jälkeen: kuljetuksesta kauppaan sekä kaupassa ja kuluttajan kotona. Kuluttajana voit pienentää päästöjä huolehtimalla hävikistä.

Myös pakkauksen hävittämisestä syntyy päästöjä. Laita tyhjä pakkaus joko kartonki- tai muovinkeräykseen pakkauksen kierrätysohjeen mukaan. Näin varmistamme, että arvokkaat materiaalit päätyvät kiertoon.

Pyrimme jatkuvaan parantamiseen

Laskennan avulla seuraamme tuotteidemme päästöjä vuosittain. Kehitämme tuotteitamme ja valmistusprosessejamme siten, että tuotteiden hiilijalanjäljet pienenevät. Etsimme siis aktiivisesti uusia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja, joilla on pieni hiilijalanjälki ja kehitämme omaa toimintaamme kohti päästöttömämpiä ratkaisuja. Fodelia Retail Oy:n tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Voit tutustua koko Fodelia-konsernin vastuullisuustyöhön täällä .